Featured Image

Jan Roger Voll

Jan Roger Voll, kommer fra nord og har en broket fortid som Predikant og som til slutt "så lyset" og ble komiker.

Likheten mellom å være predikant og komiker er minimale. Man prater masse tull, begge steder, men bare i ulike former.